Szeretnék néhány könyvet bemutatni, mely Királynénkhoz kapcsolódik.

Jelenleg kapható könyvek:

 
SZABÓ MARGIT ( a Sisi barátikör vezetője)
Erzsébet magyar királyné emlékét politikai rendszereken, államformákon, országhatárokon átívelve őrzik a magyarok. Egyedülállóan maradtak meg a róla elnevezett épületek, hidak, a személyéhez kapcsolódó emlékhelyek. Arcvonásait, alakját festményeken, szobrokon örökítették meg. A történelem viharaiban az alkotások egy része megsemmisült, másik részük előkerült és a rendszerváltás után ismét hirdeti a magyarok szeretett királynéjának emlékét. A kötet - három nyelven - 250-nél több illusztrációval mutatja be a hajdan volt és napjaikban is látható emlékhelyeket.

DÁNIEL ANNA: Erzsébet királyné

A bajorországi Possenhofen kastélyának meghitt udvarában, szinte polgári környezetben nevelkedik a serdülő Sissi. Senki sem szánja uralkodásra. Az ifjú császár, Ferenc József édesanyja, a szigorú Zsófia főhercegasszony Sissi nővérét, a nyugodt, érett Helént szemeli ki menyasszonyul fia számára. Ám Ferenc József és Erzsébet váratlanul, szinte első látásra egymásba szeretnek. A császár ellenszegül anyja erélyes akaratának, és nőül veszi szerelmét. Az olvasó végigkövetheti Erzsébet sorsát: gyermekei születését és fájdalmas halálát, "igazi" uralkodótárssá érését, majd magyar királynévá koronázását.
Dániel Anna, a múlt század 30-as éveiben megjelent, több kiadást megért regénye Erzsébet királyné történetét meséli el színesen és élvezetesen.

 

FARKAS ZSUZSANNA; KAJÁN, MARIANNA; KOVÁCS ÉVA MARIANNA 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKEZETE KÉPESLAPOKON

A csendet, a tiszta levegőt, az erdőt és a virágot gyönyörű Erzsébet királyné alakját már életében is legendák övezték; tragikus halála után Magyarországon is igen erős kultusz bontakozott ki körülötte. Természetszeretetét ligetek, parkok, fasorok létesítése, utazási vágyát szállodák, vendéglők, fürdők, források, utcák, terek és hidak elnevezései tükrözik, a szegények, elesettek iránti jóindulatát megörökítve pedig kórházakat, szanatóriumokat és árvaházakat neveztek el róla. Az egykor és ma látható Erzsébet királyné emlékhelyek kultúránk tükörképei, egy szép magyar királyné szobrának látványa a fák között - fényképeken és képeslapokon - a boldog békeidők árkádiai hangulatát idézi fel.

 

"Mi történt? Az ország uralkodójának felesége az anyanyelvükön szólt hozzájuk. Magyarul beszélt, kissé merev, de tiszta magyarsággal, és nem tartott a kezében felséges kéziratot, amelyből felolvasta volna a felséges beszédet. Finom, ifjúságtól meleg szájából egyszerűen, üdén buggyantak ki a szavak. Halk, kis lélegző szünetekkel beszélt. Az édes asszonyhang sugárzott a levegőben. Amit mondott, talán nem lett volna sok egy más ország császárnéjától, egy más ország népe előtt. De itt, a Hofburg hideg márványtermében, a császári csillárok jégszilánkjai alatt, olyan volt, mint a mennyei üdvözlet... - A mi királynénk - mondta hangtalanul Ferenczy Ida, és Andrássy gróf bólintott..."

 

 

Erzsébet bajor hercegkisasszonyként született, s még nagyon fiatalon az osztrák császár, a magyar forradalommal leszámoló Ferenc József felesége lett. Hazánkban azonban mégsem mint osztrák császárné rögzült a köztudatban. A magyarok királynéjaként emlegették már életében is, és emléke nem halványult a halála óta eltelt több mint száz év alatt sem. Mi volt a titka? Ki volt valójában ez az uralkodói ideáltól oly távol álló nő, akit a magyar nemzet a szívébe zárt, s akit - nem mellesleg a kortársak a világ legszebb asszonyának tartottak?

 

 

Martha Schad: Erzsébet királyné és lányai:

Zsófia, Gizella és Mária Valéria főhercegnőket, Erzsébet királyné és Ferenc JÓzsef császár lányait mostanáig nem emlegették olyan gyakran, mint Rudolf trónörököst, akinek az élete oly korai és tragikus véget ért 1889-ben Maywerlingben. A szerző levelek, naplók, festmények és fényképek alapján mutatja be a császári pár leányainak életútját, valamint utódaikat, egészen napjainkig.

 

Oldalmenü
Szavazás
Szerintetek milyen a honlapom?
Nagyon szép, igényes
Nem rossz, nem rossz de még lenne rajta mit javítani
teljesen átlagos
elmegy, de kicsit gyengusz
nem tetszik
Diavetítő
Naptár